Stránka/Page
1 , 2 , 3


Henry Graham Greene Henry Graham Greene
(1904-1991) bol britský spisovateľ, jeden z najvýznamnejších románopiscov 20. storočia. Písal tiež poviedky, eseje, divadelné hry, scenáre, literárne a filmové kritiky. Nejaký čas pracoval ako novinár a určitú dobu bol dokonca zamestnancom ministerstva zahraničných vecí a agentom britskej tajnej služby. Jeho príbehy kombinujú epiku s morálnymi a náboženskými otázkami z neortodoxne katolíckej perspektívy. Témy jeho diel majú spoločného menovateľa v hlbokom, večne pochybujúcom, najmä však v oslobodzujúcom básnickom pohľade na človeka z hľadiska spisovateľovho základného atribútu ľudstva – svedomia. Preto je tiež označovaný ako Dostojevskyj 20. storočia. Dielo Grahama Greena je veľmi rozsiahle. Anglické vydania obsahujú 26 románov, okolo 15 poviedkových súborov (počítajúc do toho i kompilácie), kolekcie divadelných hier a filmových scenárov, rozsiahlu zbierku esejí a kritík, súbory novinárskych článkov a jednu básnickú zbierku. O spisovateľovi bolo v angličtine napísaných a vydaných viac než 20 biografických diel rôznych autorov. Z diel : Moc a sláva, Jadro veci, Tichý Američan, Som Angličan.
Henry Graham Greene Card Graham Green nerád poskytoval autogramy. Presvedčil som sa o tom aj ja sám, keď som mu koncom 80. rokov napísal. Prišla mi len takáto kartička, na ktorej bolo napísané, že Mr. Graham Green neposkytuje autogramy. Trvalo ďalších 30 rokov, kým som jeho autogram získal. Na hornom obrázku môžte vidieť Grahamom Greenom vypísaný kontrolný kupón do lietadla Air France z roku 1955.



Alberto Moravia Alberto Moravia
(1907–1990) bol taliansky prozaik, dramatik, esejista a literárny kritik. Vlastným menom Alberto Pincherle. Patrí medzi najvýznamnejších talianskych spisovateľov 20. storočia. V detstve ochorel tuberkulózou kostí. Deväť rokov strávil pripútaný na lôžko v sanatóriách i doma. Choroba u neho vyvolávala pocity spoločenskej osamelosti. Skúsenosti z tejto doby premietol nepriamo aj do svojej literárnej tvorby. Vzdelával sa ako samouk, predovšetkým čítaním. Čoskoro sa začal venovať literárnej tvorbe, písal básne, prózu a drámu. Nastúpil žurnalistickou dráhu v novinách, bol korespodentem v Londýne a v Paríži, veľa cestoval. Mussoliniho fašisti ho cenzurovali, Vatikán vyhlásil jeho knihy za nemorálne (z čiernej listiny ho dostal až II. Vatikánsky koncil) a režiséri sa bili o práva na ich sfilmovanie. Alberto Moravia bol najpredávanejším talianskym autorom. Najslávnejšie diela : Ľahostajní, Rimanka, Horalka, Konformista, Cesta do Ríma.



Mario Puzo Mario Puzo
(1920–1999) bol americký spisovateľ a filmový scenárista. Jeho prvým literárnym počinom bol v roku 1955 román Temná aréna. V roku 1966 začal pracovať na svojom najúspešnejšom románe. Preštudoval si príslušnú literatúru, aby spoznal prostredie, ľudí a zákony, ktoré platili v mafii, a o dva roky v júli 1968 odovzdal vo vydavateľstve Putnam rukopis Krstného otca. Román sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 1972 podľa Puzovho scenára nakrútil režisér Francis Ford Coppola rovnomenný film v hlavnej úlohe s Marlonom Brandom, ktorý stvárnil postavu dona Vita Corleoneho. Film mal veľký úspech a v rokoch 1974 a 1990 sa dočkal ďalších pokračovaní, na ktorých sa scenáristicky podieľal aj Puzo. Všetky diela, ktoré napísal po Krstnom otcovi boli variáciou na mafiánske témy. V jeho románoch Blázni zomierajú, Sicílčan, ale aj Posledný don už nevystupuje tradičná mafia, ale nová, moderná, ktorá už má nové záujmové sféry. Po jeho smrti vyšiel v roku 2000 román z mafiánskeho prostredia Omerta a v roku 2001 posledná kniha Rodina, ktorú dokončila po Puzovej smrti jeho manželka Carol Gino.



Maxim Gorkij Maxim Gorkij
(1868–1936). Vlastným menom Alexej Maximovič Peškov. Ruský a sovietsky prozaik, dramatik, publicista a literárny kritik. Narodil sa v rodine robotníka-umeleckého stolára. Z tohto aj vyplýval jeho vzťah k robotníkom a jednoduchým ľuďom. Vo veku 11 rokov mu umiera matka a v tom čase žije medzi ľuďmi ako učeň v obchodoch, umývač riadu kreslič či divadelný štatista. Neskôr cestuje po európskej časti Ruska a oboznamuje sa so životom roľníkov a robotníkov. Literárnej činnosti sa systematicky začal venovať od roku 1892. Román Matka vydal v roku 1907. Aktívne sa zapájal do robotníckeho hnutia a bol blízkym spolupracovníkom V. I. Lenina. Po októbrovom povstaní 1917 bol aktívny v kultúrnej oblasti. Získal tie najvyššie tituly a vyznamenania.
Maxim Gorkij svojou literárnou činnosťou položil základy nového literárneho smeru-socialistického realizmu. Vo svojich dielach naturalisticky zobrazuje život robotníka v podmienkach cárskeho Ruska. Nízka vzdelanostná a životná úroveň, hraničiaca s biedou, neobmedzená moc cára, takmer žiadne práva pre robotnícku triedu, skorumpovaná polícia, prebujnená byrokracia, súdy, ktoré ani nechyrovali o nestrannosti-bezhranične oddané cárovi. Zároveň však presadzuje socialistické princípy, ktoré hlása Marx a po ňom i V. I. Lenin. Spoločné vlastníctvo, všeobecne povinná práca, všetky výrobné prostriedky ľudu. Postavy často idealizoval, heroizoval. Hrdinovia nemajú žiadnu chybu, sú odhodlaní bojovať pre svoju vec až do absolútneho konca bez ohľadu na dôsledky. Často sú jeho romány využívané na stranícku propagandu. Z diel : V.I.Lenin, Makar Čudra, Meštiaci, Matka, Moje univerzity, Život Klima Samgina.



Erich Maria Remarque Erich Maria Remarque
(1898-1970) bol nemecký spisovateľ, vlastným menom Erich Paul Kramer. Vyštudoval univerzitu v Münstere. Po smutných zážitkoch z prvej svetovej vojny, do ktorej odišiel v roku 1916 ako dobrovoľník a kde ho roku 1918 zranili, vystriedal mnoho povolaní. Zo začiatku chcel byť hudobníkom a neskôr maliarom. Bol obchodným cestujúcim, agentom s náhrobnými kameňmi, učiteľom, reklamným pracovníkom, účtovníkom. Veľa počas svojho života cestoval po Taliansku, Švajčiarsku, Balkáne a Turecku. Začiatkom 30. rokov emigroval do Ascony vo Švajčiarsku. O dva roky neskôr fašisti v Nemecku spálili jeho knihy a v oku 1938 ho zbavili občianstva. V roku 1939 odcestoval do USA, kde získal americké občianstvo, neskôr sa však vrátil späť do Švajčiarska. Remarqueove výrazové prostriedky, charakteristika postáv, prvky expresionizmu, naturalistické popisy scén na fronte i hrubé slová použité v niektorých situáciách, celému jeho dielu vdýchli osobité kúzlo. E.M.Remarque vynikol ako svetoznámy autor spoločenských románov s aktuálnou tematikou - Na západe nič nové, Cesta späť, Traja kamaráti, Miluj blížneho svojho, Víťazný oblúk, Iskra života, Čas žitia, čas umierania, Čierny obelisk, Nebo nepozná obľúbencov, Tiene v raji, Noc v Lisabone.



J.K.Rowling J.K.Rowling
Nar.1965 je britská spisovateľka. Rowlingová je známa ako autorka sérií fantasy kníh o Harry Potterovi, ktoré vzbudili medzinárodný záujem a získali množstvo cien.Navštevovala strednú školu vo Wyedean Comprehensive,kde už vtedy rozprávala príbehy svojim priateľom. Po štúdiách francúzštiny a literatúry na Exeter University, s ročným pobytom v Paríži, sa presťahovala do Londýna, aby robila prieskum a pracovala ako bilinguálna sekretárka pre Amnesty International. V tomto období,počas jednej štvorhodinovej cesty z Manchestru do Londýna dostala nápad napísať príbeh o mladom chlapcovi navštevujúcom čarodejnícku školu. Kým sa dostala do cieľovej stanice mala už v svojej hlave postavy a dobrý základ pre knihu Harry Potter a Kameň mudrcov, na ktorej začala pracovať počas obednej prestávky. Rowlingová sa potom presťahovala do mesta Oporto v Portugalsku aby učila angličtinu ako cudzí jazyk. Tam sa 16. októbra 1992 vydala za portugalského televízneho novinára Jorge Arantesa. Kým sa v roku 1995 rozviedli, mali spolu dievčatko, Jessicu Rowlingovú Arantesovú. V decembri 1994 sa spolu so svojou dcérou presťahovali do blízkosti svojej sestry v Edinburghu.Nezamestnaná a žijúca na podpore dokončila v edinburghskej kaviarni svoj prvý román. (Je rozšírená klebeta, že román písala v kaviarni, aby ušla zo svojho studeného bytu, ale podľa nej samej to nie je pravda). Za štvrtý diel série - Harry Potter a Ohnivá čaša jej bola udelená cena Hugo za rok 2001 v kategórii román.

J.K.Rowling
Box 1,44-46 Morningside Road
Edinburgh,Scotland,EH10 4BF,UK



Boris Polevoj Boris Polevoj
(1908–1981) vlastným menom Boris Kampov, bol sovietsky novinár a prozaik. Vyštudoval na technickej škole, novinárom sa stal od konca 20.rokov 20.storočia. V praxi mu svedčil dokument a literatúra faktu. Počas II.svetovej vojny pôsobil ako frontový dopisovateľ a zúčastnil sa norimberského procesu. Jeho najslávnejšie dielo je Príbeh ozajstného človeka, skutočný príbeh letca Alexeja Meresjeva, ktorý bol zostrelený nemeckými lietadlami a prichádza o obidve nohy. Z ďalších diel : Stretnutie na križovatkách, Na divokom brehu,Vojvodca.



Michail Alexandrovič Šolochov Michail Alexandrovič Šolochov
(1905–1984) bol sovietsky spisovateľ. Jeho tvorba odhaľuje závislosť človeka stredných vrstiev od sociálno - historických podmienok. Pochádzal z osady Kružilino-Viošenskaja v donskej oblasti. V roku 1932 vstúpil Šolochov do komunistickej strany a odvtedy sa datuje jeho spisovateľský, ale i politický vzostup medzi sovietsku "verchušku". V roku 1937 bol zvolený do sovietskeho parlamentu - Najvyššieho sovietu. Keď si dovolil napísať Stalinovi o brutalite na vidieku, o týraní farmárov a masovom zatýkaní, začalo sa proti nemu vyšetrovanie a hrozil mu trest za vlastizradu. Nevysvetliteľné je, že sa stal pravý opak - povýšili ho a stal sa vedúcou osobnosťou v umení. Je pravdepodobné, že ho zachránila jeho tvorba, ktorú Stalin držal pod kontrolou. Patetizmus Šolochovových diel a určitá mravná čistota jeho postáv jednoznačne vyhovovali diktátorovej predstave o ideále "sovietskeho človeka".
Šolochov veril v historickú nevyhnutnosť zmeny. Jeho Donské poviedky, Azúrová step a najväčšie dielo Tichý Don, ktoré začal písať už ako dvadsaťročný - diela o nemilosrdnosti triedneho boja, silne exaltovanej nenávisti, vášni vo vzťahu muža a ženy, ale i s nádhernými opismi prírody a napísané s dokonalou znalosťou pomerov - predstihli všetku vtedy v Rusku písanú literatúru a priniesli autorovi spoločenskú slávu. V dvojdielnej Rozoranej celine sa Šolochov venuje najtragickejšiemu obdobiu, ktoré vidiek v Rusku a na Ukrajine zažil. Kolektivizácia - vznik sovietskych kolchozov na príkaz zhora, ktoré boli absolútne cudzie dedinskému naturelu - zanechala milióny mŕtvych, milióny utýraných duší a v ľuďoch obrovskú nenávisť. Na druhej strane ich tak vyčerpala, že sa z nich stali poslušné ovce v kolektívnom košiari. Za toto dielo dostal v roku 1960 Leninovu cenu.
Nobelovu cenu mu udelili v roku 1965. Zásluhu na tom mali najmä francúzski ľavicoví intelektuáli na čele s J. P. Sartrom, ktorí boli presvedčení, že nová spoločnosť vyžaduje obete a že diktatúra J. V. Stalina je nesmierne krutá, ale ospravedlniteľná v mene novej spoločnosti, ktorá bude určite lepšia ako zahnívajúci kapitalizmus.
Po jeho smrti sa, najmä s prispením Solženicyna-úhlavného odporcu všetkého, čo sa udialo v Rusku od revolúcie, začalo kritické prehodnocovanie "sovietskej literatúry". Solženicyn Šolochova obvinil z krádeže diela Osud človeka tvrdiac, že jeho ostatné knihy takú literárnu úroveň nedosiahli.



Ngaio Marsh Ngaio Marsh
(1895–1982) Jedna z najznámejších osobností Nového Zélendu, charizmatická spisovateľka, autorka detektívnych románov, matka literárnej dvojice Troy a Rory Allenovci – maliarka a vysoký dôstojník londýnskej polície. Výber z diel : Čierny ako na portréte, Vražda po plese, Smrť v Delfíne, Omamná vôňa, Vražda na premiére, Vražda za peniaze, V znamení Zverokruhu , 3 x inšpektor Alleyn, Smrť s fotografiou , 3 x superintendent Alleyn.



Jurij Vasiljevič Bondarev Jurij Vasiljevič Bondarev
(1924 - ) je sovietsky prozaik a scenárista. Známym sa stal prózami, v ktorých podáva verný obraz psychiky radového vojaka a presný pohľad na vojnu zo zákopu Prápory žiadajú paľbu, Posledné salvy...Konfrontáciou človeka sformovaného vojnou s povojnovou skutočnosťou poznamenanou niektorými negatívnymi črtami kultu osobnosti je Bondarevov román Tíšina a novela Dvaja. Román Horúci sneh čerpá tému z bitky pri Stalingrade. Za scenár k filmu Oslobodenie dostal Bondarev Leninovu cenu.



Leonid Maximovič Leonov Leonid Maximovič Leonov
(1899-1994) bol ruský a sovietsky spisovateľ a dramatik. Jeho otec bol novinár, cárom i s rodinou vyhnaný na Sibír. V ruskej občianskej vojne bol v armáde. Svoje literárne prvotiny, najmä poéziu, podpisoval pseudonymom Lapoť. Po roku 1925 začal písať romány, z ktorých mnohé boli čoskoro vydané v zahraničí. Aj naďalej pôsobil ako aktívny novinár. Jeho novely sa zaoberajú etickými problémami Ruska medzi rokmi 1917 až 1941. Po roku 1960 dostal možnosť cestovať po Amerike a aj tieto zážitky využil vo svojej tvorbe. Bol verejne činný v mierovom hnutí. Bol tiež poslancom Najvyššieho sovietu. V roku 1967 dostal štátnu cenu ZSSR, potom aj Leninovu cenu a v roku 1972 bol zvolený do Akadémie vied ZSSR. Vedel písať nielen knihy poplatné dobe, ale aj romantické milostné príbehy. Venoval sa starým legendám, napísal bájky aj rozprávky. Najznámejšie sú jeho romány Ruský les a Zlatý kočiar.



Salman Rushdie Salman Rushdie
Nar.1947 je britský spisovateľ indického pôvodu, ktorý žije v New Yorku a Londýne. Je autorom kontroverznej knihy Satanské verše, za ktorú rozsudok smrti nad ním v roku 1988 vyriekol Ajatolláh Chomejní. V češtine a slovenčine mu vyšli romány Grimus, Deti polnoci, Hanba, Satanské verše, Zem pod ich nohami, Východ, Západ, Hárún a More príbehov a Zbesilosť.



Erich Segal Erich Segal
(1937-2010) bol americký spisovateľ, scenárista a učiteľ gréckej a latinskej literatúry. Segalov román Príbeh našej lásky bol v čase svojho vzniku novým javom v americkej literatúre. Prekvapil najmä netradičným sympatizujúcim pohľadom na mladých ľudí, ale aj dojímavým dejom, podaným jednoducho a pritom strhujúco, s kontrapunktom humoru. Z ďalších diel - Muž, žena a dieťa, Chlapci z Harvardu, Lekári, Jediná láska, Kto nepozná lásku... V roku 1967 napísal scenár k filmu Beatles Yellow Submarine.



Robin Cook Robin Cook
Nar.1940 je americký spisovateľ. Absolvent lekárskej fakulty Columbijskej univerzity, postgraduálu na Harwarde. V roku 1969 nastúpil na post vojenského lekára na ponorku. Tam začal písať v roku 1972 príbeh o živote "čerstvých" absolventov medicíny. Kniha sa nepredávala tak, ako očakával. Cook túžil napísať bestseller, venoval sa preto práci na ďalšom trileri. Výsledkom úsilia bola kniha Kóma (1977), ktorej témou bol obchod s ľudskými orgánmi. Stala sa bestsellerom a vznikol podľa nej aj úspešný film v réžii Michaela Crichtona. Robin Cook napísal 26 románov, z ktorých sa vo svete predalo viac ako 100 miliónov výtlačkov. Jeho knihy vyšli vo viac než 40 jazykoch a stali sa námetom mnohých televíznych a filmových spracovaní. Z diel :Epidémia, Smrteľný strach, Chromozóm 6, Známky života, Únosné riziko, Muž ktorý sa hral na boha, Toxín, Nákaza, Invázia z galaxie, Sfinga...



Maurice Druon Maurice Druon
(1918-2009) bol francúzsky spisovateľ, člen Francúzskej akadémie. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do hnutia odporu proti nacistickým okupantom Francúzska. Bol spoluautorom jednej z jeho hymien Chant des Partisans. Po vojne sa začal venovať písaniu historických románov. Najznámejším sa stal svojim 8 zväzkovým románom Prekliati králi - Železný kráľ, Francúzska vlčica, Ľalia a lev, Jed v kráľovskej korune, Zákon mužov, Železný kráľ, Zahrdúsená kráľovná, Keď kráľ prehrá Francúzsko.



Fernando Namora Fernando Namora
(1919–1989) vlastným menom Fernando Gonçalves Namora, bol portugalský spisovateľ. V nedeľu podvečer, Muž s maskou, Pšenica a kúkoľ...



Ed McBain Ed McBain
(1926–2005) bol americký spisovateľ. Evan Hunter, píšuci aj pod menom Ed McBain, bol jedným z najuznávanejších autorov detektívnych príbehov súčasnosti. Evan Hunter napísal množstvo poviedok a románov, no preslávil sa najmä ako autor detektívnych príbehov. Všetky detektívky sa síce odohrávajú v jednom meste, zväčša aj v jednej štvrti na jednej policajnej stanici, no autor sa nikdy nefixuje na jednu konkrétnu postavu, ktorú by donekonečna ospevoval. V popredí každej knihy je iný detektív, ostatní kolegovia sú niekde na pozadí. Používal aj takéto pseudonymy : Hunt Collins, Ezra Hannon, Richard Marsten, John Abbot alebo Curt Cannon. Výber z diela : Zabijak, Profesionál, Nokturno, krajina rozkoše, Posledný tanec...





Stránka:
1 , 2 , 3

Page up