Židovské mesto - v PraheV stredoveku to bývalo chudobnej ghetto, dnes patrí spolu s Pražským hradom k najnavštevovanejším miestam v Prahe. Židovské mesto, ktoré je známe aj ako Josefov, sa nachádza na pravom brehu Vltavy.
Dnes Židovské múzeum spravuje tieto pamiatky: Maiselova synagóga, Španielska synagóga, Pinkasova synagóga, Španielska synagóga, Klausova synagóga, obradnej sieň, Galéria Roberta Guttmann a Starý židovský cintorín. Židovské múzeum v Prahe a jeho expozície sú zrejme najnavštevovanejšie židovskou pamiatkou mimo Izraela. Je to dané tým, že práve v Prahe sa sústredilo veľké množstvo židovských pamiatok.
Židovský cintorín, kde je dnes skoro 12 000 náhrobkov, bol založený v 15. storočí. Na cintoríne sa pochovávalo do roku 1787. Najvýznamnejšie osobou pochovanú na Starom židovskom cintoríne je náboženský učenec a pedagóg rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný rabi Löw (zomrel roku 1609), s ktorého postavou je spojená aj povesť o vytvorenie umelej bytosti - Golema. Podľa legendy bol golem uložený na pôde Staronovej synagógy. Ale faktom je, že sa nikdy nenašiel.
Naproti starej židovskej radnici v Maiselovej ulici nájdete dom, kde je možné vidieť pracovňu Franza Kafku. Hrob Franza Kafku potom hľadajte mimo historické centrum: spisovateľ je pochovaný na Novom židovskom cintoríne na Žižkove v blízkosti zastávky metra Želivského.Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto
Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto

Židovské mesto